Αποστάσεις στη Σαντορίνη

Οι βασικές αποστάσεις στη Σαντορίνη για να υπολογίσετε το χρόνο σας.

Φηρά-Αεροδρόμιο: 6 χλμ.
Φηρά-Λιμάνι: 8 χλμ.
Φηρά-Οία: 11 χλμ.
Φηρά-Περίσσα: 12 χλμ.
Φηρά-Καμάρι: 8 χλμ.

Οία-Αεροδρόμιο: 17 χλμ.
Οία-Λιμάνι: 19 χλμ.
Οία-Περίσσα: 23 χλμ.
Οία-Καμάρι: 19 χλμ.

Πύργος-Λιμάνι: 5 χλμ.
Πύργος-Αεροδρόμιο: 6 χλμ.
Πύργος-Φηρά: 6 χλμ.
Πύργος-Περίσσα: 9 χλμ.
Πύργος-Καμάρι: 5 χλμ.

Ημεροβίγλι-Αεροδρόμιο: 8 χλμ.
Ημεροβίγλι–Λιμάνι: 10 χλμ.
Ημεροβίγλι–Οία: 9,5 χλμ.
Ημεροβίγλι–Περίσσα: 14 χλμ.
Ημεροβίγλι–Καμάρι: 9,5 χλμ.

Ακρωτήρι-Αεροδρόμιο: 12 χλμ.
Ακρωτήρι-Λιμάνι: 9 χλμ.
Ακρωτήρι-Οία: 22 χλμ.
Ακρωτήρι-Περίσσα: 8 χλμ.
Ακρωτήρι-Καμάρι: 11,5 χλμ.