Δημόσιες Υπηρεσίες

Αστυνομικό Τμήμα Θήρας, τηλ. +30 22860 22649
Αστυνομικό Τμήμα Οίας, τηλ. +30 22860 71954
Λιμεναρχείο, Φηρά, τηλ. +30 22860 22239

Δήμος Θήρας, τηλ. 22863 60100

Γραφεία Δήμου
• Οίας, τηλ. +30 22860 71840
• Καμαρίου, τηλ. +30 22860 31451
• Μεσαριάς, τηλ. +30 22860 31604
• Εμπορείου, τηλ. +30 22860 81333
• Μεγαλοχωρίου, τηλ. +30 22860 81046
• Πύργου, τηλ. +30 22860 31226

Ιερά Μητρόπολη, Φηρά, τηλ. +30 22860 22260, 25920
Καθολική Εκκλησία, Φηρά, τηλ. +30 22860 22244

Πυροσβεστική Υπηρεσία, Μεσαριά, τηλ. +30 22860 33199

ΟΤΕ, Φηρά, τηλ. +30 22860 22135

ΔΕΗ, Φηρά, τηλ. +30 22860 22258

Ταχυδρομεία:
• Φηρά, τηλ. +30 22860 22238
• Εμπορείο, τηλ. +30 22860 81120
• Οία, τηλ. +30 22860 71444