Νοσοκομεία στη Σαντορίνη

Κέντρο Υγείας, (24 ώρες) Φηρά, τηλ. 22863 60300/4

Περιφερειακά Ιατρικά Κέντρα
• Καμάρι, τηλ. +30 22860 31175
• Εμπορείο, τηλ. +30 22860 81222
• Οία, τηλ. +30 22860 71277
• Πύργος, τηλ. +30 22860 31207
• Θηρασιά, τηλ. +30 22860 29144

Ακτινολογικό Κέντρο Σαντορίνης, Φηρά, τηλ. +30 22860 25855, κιν. 6976 681327

Κεντρικό Πολυϊατρείο Σαντορίνης, Φηρά, τηλ. +30 22860 21728

Νεφρολογικό Κέντρο/Μονάδα τεχνητού νεφρού τηλ. +30 22860 27107/8, φαξ: +30 22860 25618, www.santorinirenal.gr