Οδική βοήθεια στη Σαντορίνη

ΕΛΠΑ, τηλ. +30 22860 24559

HELLAS SERVICE, τηλ. +30 22860 32362