Φαρμακεία στη Σαντορίνη

• Φηρά
Ζαχαρόπουλος, τηλ. +30 22860 23444
Γκαζή, τηλ. +30 22860 22700
Λιγνός, τηλ.+30 22860 25310
Αργυρού, τηλ. +30 22860 24501
Ταράζι, τηλ. +30 22860 21121
• Εμπορείο, Χαραλαμποπούλου, τηλ. +30 22860 81762, Βάλβη, τηλ. +30 22860 82775
• Ημεροβίγλι, Λιγνού, τηλ. +30 22860 24950
• Καμάρι, Ιωάννου, τηλ. +30 22860 32440
• Καρτεράδος, τηλ. +30 22860 21121
• Μεσαριά, Μέντας, τηλ. +30 22860 32566
• Οία, Κόκκινος, τηλ. +30 22860 71464
• Πύργος, Καραπάνου, τηλ. +30 22860 30245